ztrMHTAwvZ - kopie

Asbestinventaris voor werken

Asbestinventaris voor werken

Een asbestinventaris voor werken bevat naast de materialen die in normaal gebruik van het gebouw bereikbaar zijn, ook een onderzoek naar eventueel verborgen toepassingen.

Deze asbestinventaris dient als basis om de verwijdermethodes te bepalen. Sommige asbesthoudende materialen mogen enkel verwijderd worden door een erkende asbestverwijderaar. Daarnaast is het vervelend als er pas tijdens de afbraakwerken wordt vastgesteld dat er asbesthoudende materialen aanwezig zijn. De asbestinventaris helpt dus om verrassingen te vermijden tijdens de werken. Dit is veiliger voor de aannemer en beter voor het hergebruik van andere materialen.

De asbestinventaris voor werken wordt idealiter opgesteld zo dicht mogelijk bij de startdatum van de werken. Een gebouw dat nog langere tijd in gebruik blijft tussen de opmaak van de asbestinventaris en de eigenlijke afbraakwerken zou kunnen betekenen dat er niet voldoende destructief tewerk kan gegaan worden bij de opmaak ervan.

Verplicht bij renovatie en afbraak

Werkzaamheden aan gebouwen en constructies mogen niet aangevat worden zonder te beschikken over een asbestinventaris voor werken. De aannemer moet weten welke asbesthoudende materialen aanwezig zijn en dient deze als eerste te verwijderen vooraleer de grotere afbraakwerken uit te voeren.

Onderdeel van een sloopopvolgingsplan (SOP)

Indien voor de uit te voeren werken een omgevingsvergunning noodzakelijk is dan dient er ook een sloopopvolgingsplan opgesteld te worden. In een sloopopvolgingsplan worden alle afvalstoffen die vrijkomen bij de afbraakwerken opgelijst. Een destructieve asbestinventaris is hiervan een belangrijk onderdeel.

Een destructieve inventaris

Een asbestinventaris voor werken is een destructieve asbestinventaris. Dit wil zeggen dat naast de zichtbare asbest(verdachte) toepassingen ook gezocht wordt naar eventuele verborgen toepassingen.

Belangrijke info voor de eigenaar / opdrachtgever

Plannen

Indien plannen beschikbaar zijn van het gebouw vragen we om deze te bezorgen. Zo kunnen we op de best mogelijke manier de locaties van asbesthoudende en verdachte materialen aanduiden.

Staalname

Een asbestinventaris voor werken is een destructieve asbestinventaris. Dit wil zeggen dat naast de materialen die waarneembaar zijn, ook naar toepassingen wordt gezocht die verborgen achter andere materialen aanwezig zouden kunnen zijn..

Foto's

Tijdens de opmaak van een asbestinventaris is het nodig om foto's te nemen van verdachte materialen en van de bredere context waarin deze materialen zich bevinden. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met uw privacy. Volgende zaken proberen we ten allen tijde te vermijden op deze foto's:

- (Afbeeldingen van) personen;

- (Huis)dieren;

- Verwijzingen naar private of publieke bedrijven en organisaties;

- Persoonlijke materialen.

De genomen foto's worden enkel gebruikt in het kader van de opmaak van de asbestinventaris en zullen nooit voor andere doeleinden worden bewaard.

Scroll to Top