ztrMHTAwvZ - kopie

Asbestinventaris voor beheer

Asbestinventaris voor beheer

Om de werknemers van een bedrijf te beschermen tegen blootstelling aan asbest is het van belang om te beschikken over een asbestinventaris voor beheer. Hoewel het beschikken over deze inventaris al verplicht is vanaf 1996 zijn er nog steeds veel ondernemingen en instellingen die deze asbestinventaris nog niet lieten opmaken.

Bij een inventaris voor beheer wordt er een oplijsting gemaakt van alle asbesthoudende en verdachte materialen die zich in een gebouw bevinden, maar ook in de arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen. Er wordt bij een asbestinventaris voor beheer enkel gekeken naar materialen die bereikbaar zijn zonder destructief tewerk te moeten gaan. 

Deze inventaris is een dynamisch gegeven: hij wordt regelmatig bijgewerkt en aangepast aan de veranderingen aan het asbesthoudend materiaal (bijvoorbeeld verwering, beschadiging, verwijdering).

Meer info op https://werk.belgie.be/nl/publicaties/asbestinventaris-en-beheersprogramma

Verplicht voor werkgevers

Sinds 1 januari 1995 is elke werkgever in België verplicht om te beschikken over een asbestinventaris voor beheer voor alle ruimtes en installaties in de gebouwen waar werknemers tewerkgesteld worden.

Beheersprogramma

De asbestinventaris voor beheer bevat steeds een beheersprogramma voor alle asbesthoudende en verdachte materialen. Er wordt bepaald wat er met het asbestverdachte materiaal dient te gebeuren om het risico zo laag mogelijk te houden.

Jaarlijkse actualisatie

Tenminste jaarlijks dient de toestand van de asbesthoudende en verdachte materialen gecontroleerd te worden op wijzigingen. Bij wijzigingen dienen nieuwe preventiemaatregelen bepaald te worden.

Belangrijke info voor de eigenaar / opdrachtgever

Plannen

Indien plannen beschikbaar zijn van het gebouw vragen we om deze te bezorgen. Zo kunnen we op de best mogelijke manier de locaties van asbesthoudende en verdachte materialen aanduiden.

Staalname

Een asbestinventaris voor beheer is een niet-destructieve asbestinventaris. Dit wil zeggen dat enkel materialen die waarneembaar zijn onderzocht worden, niet de materialen die nog verborgen achter andere materialen aanwezig zouden kunnen zijn.

Ook bij een niet-destructieve asbestinventaris zal soms een staalname van asbestverdacht materiaal nodig zijn om uitsluitsel te kunnen geven. Er kan echter voor gekozen worden om geen staalname uit te voeren en deze materialen als asbesthoudend te beschouwen.

Foto's

Tijdens de opmaak van een asbestinventaris is het nodig om foto's te nemen van verdachte materialen en van de bredere context waarin deze materialen zich bevinden. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met uw privacy. Volgende zaken proberen we ten allen tijde te vermijden op deze foto's:

- (Afbeeldingen van) personen;

- (Huis)dieren;

- Verwijzingen naar private of publieke bedrijven en organisaties;

- Persoonlijke materialen.

De genomen foto's worden enkel gebruikt in het kader van de opmaak van de asbestinventaris en zullen nooit voor andere doeleinden worden bewaard.

Scroll to Top